Ansöka om korttidsvistelse/särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett särskilt boende.

Vad händer sedan?

Biståndshandläggaren träffar dig för att tillsammans gå igenom din situation. Därefter görs en individuell bedömning om vilken hjälp och stöd du kan få. Beslut om bistånd meddelas inom maximalt 30 dagar från och med ansökningsdatum. Av biståndsbeslutet framgår vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Socialkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa