Ansökan om barnomsorg vid förskola eller fritidshem i händelse av skolstängning

LÄS MER

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten.

Om verksamheten stängs måste vårdnadshavare som exempelvis deltar i samhällsviktig verksamhet eller som på grund av andra omständigheter som exempelvis sociala eller psykiska skäl inte kan ta hand om barnet fortsatt kunna erbjudas barnomsorg.

För att Robertsfors kommun ska kunna planera verksamheten vid en eventuell skolnedstängning behöver därför en behovsinventering genomföras. Vi önskar därför att du som har ett behov och är vårdnadshavare signalerar om detta i den här e-tjänsten.

Du har dock bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet eller som på grund av andra omständigheter inte kan ta hand om barnet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

När det gäller vilka omständigheter som kan anses vara skäliga sker en bedömning i varje enskilt fall och du kan därav sakna rätt till barnomsorg. Arbetar däremot båda vårdnadshavarna inom samhällsviktig verksamhet har du alltid rätt till barnomsorg.

Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig verksamhet?

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4), göra en bedömning om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå.

Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare för att få veta om du är en av de som behövs.

Regeringen har pekat ut 12 samhällssektorer inom vilka samhällsviktig verksamhet finns:

·          Energiförsörjning

·          Finansiella tjänster

·          Handel och industri

·          Hälso- och sjukvård samt omsorg

·          Information och kommunikation

·          Kommunalteknisk försörjning

·          Livsmedel

·          Militärt försvar

·          Offentlig förvaltning

·          Skydd och säkerhet

·          Socialförsäkringar

·          Transport

 

Hur ska jag göra om jag behöver barnomsorg?

Om du behöver barnomsorg, och inte har kunnat ordna det på egen hand, ska du delta i behovsinventeringen i den här e-tjänsten. Klicka på knappen "Starta E-tjänst" och fyll i efterfrågade uppgifter. Vid skarpt läge kommer mer information att publiceras.

Känslig och skyddsvärd information

Då information om vem som arbetar med samhällsviktig verksamhet kan vara känslig och skyddsvärd information har vi valt att hålla den här e-tjänsten öppen och utan krav på Bank-ID. I e-tjänsten har vi också valt att begränsa datainsamlingen av personuppgifter. Detta som skydd mot att känslig data inte exponeras vid intrång eller hamnar i orätta händer hos exempelvis främmande makt.

När behöver behovsinventeringen senast vara gjord?

Behovsinventeringen skall vara färdigställd senast 6 maj

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa