Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.
Tänk på att ansökan bara kan göras i Robertsfors kommun om du är folkbokförd i kommunen.

Har du haft parkeringstillstånd tidigare, innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd.
Du måste skicka in en ansökan för varje gång och bedömning sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Läs mer om regler för parkeringstillstånd på vår hemsida

Information om handläggningstid

Du ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan inom tre veckor från det att ditt ärende är komplett.
Tänk på att det under sommaren kan det vara förlängda handläggningstider.

Om ärendet inte är komplett meddelar vi dig inom tio arbetsdagar om inlämnad ansökan saknar fullständigt ifyllda uppgifter eller om din ansökan behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vanligtvis medicinskt utlåtande.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läkarintyg
  • Passliknande foto
  • Foto på namnteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa