Dataskydd

Robertsfors kommun behandlar en mängd olika personuppgifter (data) för att kunna leverera kommunala tjänster till de medborgare och brukare som nyttjar dem. Till exempel hanterar kommunen uppgifter på personer inskrivna i omsorgen eller skolan.

De uppgifter som du lämnar i blanketter och e-tjänster registreras av kommunen som sparar dem i olika system beroende på vilket ärende du skickar in. Detta är för att Robertsfors kommun (eller någon av våra leverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller mot den som tjänsten berör. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten.

 

Frågor, synpunkter och mer information

Om du är missnöjd med hur Robertsfors kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud om du har frågor eller synpunkter. Läs mer om hur Robertsfors kommun hanterar din personuppgifter på http://www.robertsfors.se/kommun-politik/hantering-av-personuppgifter/. För mer information om dataskydd, besök Datainspektionens webbplats datainspektionen.se.