E-tjänst förskola, skola och fritidshem

LÄS MER

Robertsfors kommun har en e-tjänst för ärenden inom förskola, skola och fritids. 

När du startar e-tjänsten skickas du vidare till Schoolsoft e-tjänst där du först får logga med bank-id och därefter får du göra fortsatta val. Saknar du bank-id, ansök om det hos din bank. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id eller Mobilt bank-id