Anmälan av skyddsombud/fackligt ombud/arbetsplatsombud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan skyddsombud, arbetsplatsombud och fackliga ombud anmälas till Robertsfors kommun. 

Du kan välja att skriva in ett ombud åt gången eller skicka in flera på samma gång. Vid anmälan av flera ombud vid samma tillfälle ska du bifoga en ifylld blankett per ombud. Antingen kan du använda ditt eget fackförbunds blanketter för skyddsombud eller fackligt ombud, eller så kan Robertsfors kommuns blankett användas. 

När anmälan har kommit in till Robertsfors kommun kommer handläggare att dokumentera vilka ombud som anmälts och uppdatera arbetsmiljöverktyget och andra informationskanaler.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa