Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. I den här e-tjänsten kan du lämna in dina synpunkter och klagomål till Robertsfors kommuns olika verksamheter.

Med hjälp av dina synpunkter och klagomål ges våra verksamheter möjlighet att rätta till ev. brister och felaktigheter samt förbättra verksamheten.

Alla inkommande synpunkter och klagomål registreras och följs upp. Om du uppger namn och kontaktuppgifter kommer vi kontakta dig med ett svar.

Det går självklart också att lämna in anonymt, men då kommer vi inte kunna kontakta dig.

 

I E-tjänsten kan du lämna in dina synpunkter och klagomål till:

  • Barn- och utbildning enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Skollagen omfattar, i det här avseendet, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem. 
  • Socialtjänsten
  • Tillväxt
  • Samhällsbyggnad. Felanmälan ska inte göras via denna e-tjänst.
    Felanmälningar till kommunen kan avse olika saker, till exempel vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning och gatubelysning. Ibland ska felanmälan göras till annan aktör. Här hittar du information om var du vänder dig vid olika problem: Felanmälan (extern-länk)
  • Kommunledning

Frågor om e-tjänsten

Robertsfors kommun
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa