Ansökan högre sysselsättningsgrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är tillsvidareanställd i Robertsfors kommun med en sysselsättningsgrad som är lägre än 100% skriftligt anmäla önskemål om ökad sysselsättningsgrad.

I Robertsfors kommun är heltid norm vid tillsvidareanställningar och redan tillsvidareanställda medarbetare ska arbeta heltid i större utsträckning. 

Vad innebär en högre sysselsättningsgrad? 

En högre sysselsättningsgrad innebär att;

  • vi får en kvalitativ äldreomsorg och barnomsorg med bättre kontinuitet. 
  • vi får en jämställd verksamhet
  • du som medarbetare får en större ekonomisk självständighet
  • du får en bättre pension
  • vi kan använda kompetent och redan introducerad arbetskraft fullt ut

När du ansöker om utökad sysselsättningsgrad kan du bli erbjuden en ökning av sysselsättningsgrad på din ordinarie arbetsplats eller någon annanstans i Robertsfors kommun under förutsättning att du har kompetens för arbetsuppgifterna. Bedömningen av kompetens för arbetsuppgifterna görs av den chef där du erbjuds utökning. Arbetsgivarens erbjudande kan innebära ändrade arbetstider. 

Vem kan ansöka?

  • Du som är tillsvidareanställd på deltid.
  • OBS denna tjänst ska inte användas om du ska vara tjänstledig, denna tjänst är till för om du önskar ändra din tjänst till högre sysselsättningsgrad.
  • Möjligheten att få utökad sysselsättningsgrad gäller inte dig som är intermittent timavlönad (kortidsvikarier).

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om högre sysselsättningsgrad när som helst under året. Det gäller även dig inom den sociala sektorn som får nedan erbjudande årligen. 

Inom den sociala sektorn skickas årligen (under hösten) en blankett ut till alla tillsvidareanställda medarbetare som arbetar deltid. Via blanketten ansöker du om en högre sysselsättningsgrad som vanligtvis gäller från och med 1 februari följande år. Blanketten lämnas in till närmaste chef. 

Vad händer med din ansökan? 

Din ansökan tas emot av lönehandläggare som skickar ansökan vidare till din chef. Din chef kommer att ta kontakt med dig för att planera för din högre sysselsättningsgrad. 

 

Om du inte har e-legitimation kan du ta kontakt med en lönehandläggare via 0934-14000 så får du hjälp att registrera din anmälan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Tillsvidareanställd på deltid i Robertsfors kommun
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa