Beställning intyg/årsinkomst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Robertsfors kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller årsinkomst.

  • Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som bland annat A-kassan och Försäkringskassan behöver för att kunna fastställa din årsinkomst. Intyget behövs exempelvis när du ska ansöka om arbetslöshetsersättning.
  • Ett tjänstgöringsintyg beskriver vilken typ av anställning du har eller har haft. Intyget behövs exempelvis när du ska söka utbildning eller nytt arbete.
  • Årsinkomst kan vara inkomstuppgifter för att ansöka om barnomsorg eller uppgifter som ska skickas in till försäkringskassan. Här inkluderas även uppgifter om årsarbetstid och när löneavtalet är signerat.

Om du är osäker på om du behöver ett arbetsgivarintyg eller ett tjänstgöringsintyg kan du beskriva i rutan "övriga upplysningar" vad du ska använda det till. Handläggaren kommer att ta kontakt med dig om hen har några frågor. 

Uppgifter att ha till hands

För att kunna genomföra denna beställning behöver du följande uppgifter:

  • datumperioden intyget ska gälla för (gäller arbetsgivarintyg)
  • kontaktuppgifter

Vad händer när du skickat in ärendet?

Beställningen tas emot av kommunens lönehandläggare och behandlas i den ordning de kommer in, handläggningstiden är cirka 14 dagar från att vi fått in beställningen men hanteras snabbare i mån av tid. 

När intyget är klart kan det bifogas direkt här i ärendet där du kan hämta det digitalt eller så skickas det per post. Du får välja vilket du föredrar när du gör din beställning. Arbetsgivarintyg skickas som regel alltid direkt till arbetsgivarintyg.nu. 

Om du inte har e-legitimation kan du ta kontakt med lönehandläggare via 0934-140 00. 

Frågor om e-tjänsten

Elin Isaksson
elin.isaksson@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa