Ansökan SFI / Application SFI

LÄS MER

Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Här kan du ansöka till SFI.
Swedish for immigrants, is a course for adult immigrant who hold a permanent residence permit and wish to learn the basic knowledge in swedish language. Apply here.

Information på Lärcentrums webbplats (länk) / Information on the Lärcentrum website (link)

Postadress för blankett 
Lärcentrum
915 81 ROBERTSFORS

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa