Beställning av bygglovshandlingar och detaljplaner

LÄS MER

I denna tjänst kan du beställa bygglovshandlingar och detaljplaner från kommunens arkiv.

I arkivet finns handlingar och ritningar från tidigare bygglov, detaljplaner, bygganmälan eller anmälningspliktiga åtgärder.
Dock kan vi inte garantera att just den handling du söker efter finns då arkiv­metoderna har varierat över tiden.

Att tänka på

Om du vill beställa kopia på handlingar som hör till olika fastigheter så måste du använda tjänsten flera gånger

För utlämnande av allmänna handlingar kan en avgift tas ut.
Gällande taxa hittar du här: https://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/bostader-tomter/fastighetsinformation/

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information på Mina Sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa