Beställning av bygglovshandlingar, ritningar och detaljplaner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du beställa bygglovshandlingar, ritningar och detaljplaner från kommunens arkiv.

I arkivet finns handlingar och ritningar från tidigare bygglov, detaljplaner, bygganmälan eller anmälningspliktiga åtgärder.
Vi kan inte garantera att just den handling du söker efter finns då arkiverings­metoderna har varierat över tiden.

Att tänka på

Om du vill beställa kopia på handlingar som hör till olika fastigheter så måste du använda tjänsten flera gånger

För utlämnande av allmänna handlingar kan en avgift tas ut.
Gällande taxa hittar du här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa