Ansökan om tillstånd för mobila farthinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under sommarhalvåret är mobila farthinder på gatan ett enkelt sätt att ge signaler till bilister att sänka hastigheten.
Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill ställa ut blomlådor/flyttbara gupp som farthinder på din gata.

Ansökan

Om du är intresserad av att ställa ut blomlådor som farthinder på din gata kan du skicka in en ansökan om detta till kommunen.
Innan du ansöker vill vi att du läser igenom kommunens riktlinjer och tar reda på om den gata du önskar ställa blomlådor på är lämplig utifrån kriterierna på denna sida. 

En ny ansökan skickas in varje år, tidigast i januari det år ansökan gäller och du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där de ska placeras.
Två kontaktpersoner som ansvarar för blomlådorna måste anges i ansökan, som kommunen kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.

Medgivande från grannar

För att få din ansökan godkänd måste boende i fastigheterna närmast farthindrets placering lämna ett skriftligt medgivande, oftast är det 4-5 stycken fastigheter som påverkas. Det är du som sökande som ansvarar för att informera och samla in dessa medgivanden. Det finns en blankett du kan använda för detta i denna e-tjänst.

Majoriteten av övriga grannar längs gatan bör också vara positivt inställda till utplaceringen av farthinder och det är ditt ansvar som sökande att informera alla längs gatan. 

Är du osäker på om din gata är lämplig för farthinder, hör av dig till oss. 

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Robertsfors kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR

E-tjänst: Tillstånd för blomlådor som farthinder

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

​​Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dina grannars skriftliga medgivande
  • Karta över placering av farthinder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa