Ansöka om reseersättning vid val av annan skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som väljer annan skola än den från kommunen anvisade har möjlighet att få en fast ersättning till skolskjuts. I och med detta tar också vårdnadshavaren på sig det fulla ansvaret att själva ordna skolskjuts för sina barn. Detta gäller enbart inom kommunens skolor.

Du kan läsa mer på kommunens hemsida

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa