Specialkost i kommunal förskola och grundskola - Meddela behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost i kommunal grundskola och förskola - Meddela behov

Den här tjänsten kräver inloggning

Specialkost i grundskolor och förskolor i Robertsfors kommun

Via denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare meddela behov av specialkost. Vill du meddela behovet för fler än 1 barn, behöver du starta ett ärende per barn.
Tjänsten kräver e-legitimation som till exempel Bank-ID eller Freja eID+. Har du ingen e-legitimation, kontakta förskolan eller skolan

Specialkost erbjuds till barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Även behovet av fläskfri, blodfri, vegetarisk eller vegankost anmäls via den här e-tjänsten.

Specialkost - Använd e-tjänsten

Specialkost erbjuds till barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Även behovet av fläskfri, blodfri, vegetarisk eller vegankost anmäls via den här e-tjänsten.

Vissa allergier och överkänsligheter kan utredas via sjukvården och i detta fall ska du bifoga ett aktuellt intyg från sjukvården här i e-tjänsten.  Detta gäller för celiaki eller annan spannmålsallergi. Du behöver också bifoga ett intyg om det handlar om en luftburen allergi eller överkänslighet.

Anpassad kost i skolan - kontakta skolsköterska

Anpassad kost i förskolan – kontakta rektor vid förskolan

OBS! Om barnet/eleven har svårt att klara sin skolgång utan en anpassning av kost eller miljö kring matsituationer kan det handla om anpassad kost.
Den här e-tjänsten tar enbart emot anmälningar om behov av specialkost.

Berikning av kost i skolan - kontakta skolsköterska

Berikning av kost i förskolan – kontakta rektor vid förskolan

Om ditt barn av medicinska skäl eller i samråd med vården har behov av berikad kost eller annan form av anpassning behöver du kontakta skolsköterska på elevens skola. Hen kommer då göra en medicinsk bedömning och ta del av intyg från läkare eller dietist.

 

Vid ändring eller avslut av befintligt ärende

För att ändra eller avsluta en befintlig ansökan

  1. gå in under "Mina sidor"
  2. leta rätt på ärendet i fråga
  3. välj "Till ärende".

Här kan du skicka meddelanden till handläggare.

Uppdaterad ansökan ska även göras vid

  • Förändring i kost
  • Förnyat läkarintyg
  • Byte av förskola/skola
  • Avslut

Så här handlägger vi din ansökan

Ärendet skickas till kök och skolledare på skolan/förskolan ditt barn går.  Den kommer också bli tillgänglig för kommunens Måltidsavdelning.
Anmälningarna handläggs löpande. Vid ärenden där samråd med skolledare och skolhälsovården sker kan handläggningstiden bli längre.

Om du har skyddad identitet

Om du som vårdnadshavare, den andra registrerade vårdnadshavaren eller ditt barn har skyddade personuppgifter enligt beslut, kan ni inte ansöka om specialkost via denna e-tjänst. I dessa fall ska ni kontakta skolan eller förskolan.

 

Specialkost i grundskolor och förskolor i Robertsfors kommun

Via denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare meddela behov av specialkost. Vill du meddela behovet för fler än 1 barn, behöver du starta ett ärende per barn.
Tjänsten kräver e-legitimation som till exempel Bank-ID eller Freja eID+. Har du ingen e-legitimation, kontakta förskolan eller skolan

Specialkost erbjuds till barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Även behovet av fläskfri, blodfri, vegetarisk eller vegankost anmäls via den här e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behov av specialkost
  • Eventuellt intyg från sjukvården

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa