Anmälan - kompostering av organiskt avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information angående anmälan om kompostering

Kompostering måste ske i ordnade former i godtagbar kompostbehållare, vilket bl. a. innebär att behållaren ska vara isolerad mot kyla om den ska användas året runt, säker mot skadedjur och vara utrustad med lock. Behållaren måste placeras och skötas så att inte olägenhet för grannar uppstår. Vid olägenhet kan samhällsbyggnadskontoret/miljö komma att förbjuda komposteringen.​


Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa