Anslutning till kommunens vatten, avlopp och/eller dagvattenledning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna ansluta till kommunalt vatten eller avlopp måste fastigheten vara belägen inom respektive verksamhetsområde. När samtliga handlingar har inkommit till Robertsfors kommun och förbindelsepunkt finns upprättad inträder avgiftskyldighet för fastighetsägaren. Anslutningskostnad varierar beroende på belägenhet, storlek och vad man ansluter till.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa