Anmälan om att installera torrtoalett

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill ta hand om toalettavfallet själv kan du installera någon typ av torrtoalett (mulltoa, förbränningstoalett, utedass eller urinseparerande toalett).  För installationen krävs anmälan till kommunen.

Avgift
En avgift debiteras för handläggning av anmälan. Det är en fast avgift som fastställts av kommunfullmäktige. Kostnaden för handläggning varierar beroende på vilken ansökan/anmälan som inkommer. Taxan går att läsa i sin helhet på Robertsfors kommuns hemsida under fliken miljö.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret/miljö
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa