Anmälan om inrättande av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilka typer av värmepumpar kräver anmälan eller tillstånd?
Du måste göra en anmälan om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme, det kan du göra här. Vill du installera en sådan värmepump inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd.

Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt den av Robertsfors kommun beslutade taxan, taxan finns i sin helhet på Robertsfors kommuns hemsida under fliken miljö

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret/miljö
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Avgift tas ut

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa