Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett tillfälligt serveringstillstånd avser dig som vill servera alkohol vid enstaka tillfällen eller perioder, som till exempel vid festivaler. Du kan antingen söka om tillstånd för servering till allmänheten eller till slutet sällskap.

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta.

Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten.

Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är inte heller fråga om ett slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Avgifter:

En prövningsavgift tas ut i för handläggning av ansökan. Faktura skickas ut i samband med att ansökan inkommer. Handläggning av ärendet påbörjas efter det att avgiften är betald.

Handläggningstid:

En ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten måste skickas in minst två månader innan tillställningen ska äga rum. Sommarmånaderna kan handläggningstiden vara längre. Beslut fattas av Samhällsbyggnadsutskottet.

Handläggningstid för ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är ca 2 veckor.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret/miljö
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa