Ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På denna sida kan du läsa om både Färdtjänst och Riksfärdtjänst.

Färdtjänst: För att beviljas färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.​ Din funktionsnedsättning måste vara varaktig. Mer än 3 månader.

Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Resan kan precis som i den övriga kollektivtrafiken ta längre tid än om du reser med eget fordon.

Skicka in din ansökan tillsammans med utlåtande från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utlåtandet ska styrka hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig till hållplats eller att resa i buss  (allmänna kommunikationer). Utlåtandet är inte obligatoriskt för att skicka in ansökan, men kan komma att behövas för att din ansökan ska kunna handläggas. 

När kompletta handlingar inkommit handläggs normalt ärendet inom tre veckor. Ej komplett ifylld ansökan kan komma att skickas tillbaka för komplettering och därmed förlänga handläggningstiden.

Förutsättningarna för färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Som komplement till färdtjänstlagen utfärdar kommunen riktlinjer för färdtjänsten. Finns på Robertsfors kommuns hemsida.

Läs mer om färdtjänst här (öppnas i nytt fönster)

 

Riksfärdtjänst: Du kan ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person via denna e-tjänst.

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige, kan ansöka om riksfärdtjänst.

För att du ska bli beviljad riksfärdtjänst ska resan inte kunna genomföras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice.

Omfattning
Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan får inte vara till arbete, utbildning, vård eller behandling.

Vilka färdsätt gäller för riksfärdtjänst?
Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsätt i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för kommunen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kollektivtrafiken och anslutningsresor med bil eller specialfordon.
Mer information om riksfärdtjänst hittar du på kommunens webbsida.

 

Ansökan
Det kan ta cirka tre veckor innan du får svar på din ansökan. I semestertider kan väntetiden vara längre. 

Skicka in din ansökan tillsammans med utlåtande från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utlåtandet är inte obligatoriskt för att skicka in ansökan, men kan komma att behövas för att din ansökan ska kunna handläggas. 

Utlåtandet ska styrka hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att resa i buss/tåg/flyg  (allmänna kommunikationer).

Förutsättningarna för riksfärdtjänst regleras i Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Som komplement till riksfärdtjänstlagen utfärdar kommunen riktlinjer för riksfärdtjänsten. Finns på Robertsfors kommuns hemsida.

Läs mer om riksfärdtjänst här (öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Trafikplanerare
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den som ansökan avser måste vara folkbokförd i Robertsfors kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa