Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som ges för att täcka skäliga kostnader för individuell anpassning av bostäder. Till din ansökan skall bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Bidrag lämnas för åtgärder, i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge dig med funktionshinder ett självständigt liv. Du får inte bidrag för anpassning av fritidshuset. Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden

Mer information går att läsa på kommunens hemsida

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa