Ansöka om enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett använder du om du vill ansöka om något nedan:

Ansökan om enskild avloppsanläggning
För att installera en ny avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från Samhällsbyggnadskontoret/miljö. Att du fått bygglov beviljat innebär inte att du har tillstånd att anlägga en avloppsanläggning utan en separat tillståndsanmälan krävs.

Anmälan om anläggning för Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Om din anläggning bara ska ta emot bad-, disk- och tvättvatten behöver du inte söka tillstånd men du måste skicka in en anmälan om att du ska göra en anläggning.

Anmälan för att ändra en gammal anläggning för enskilt avlopp
För byta plats eller ändra tekniskt utförande på en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs anmälan om ändring av avloppsanläggning. Anmälan av ändring krävs även om man gör en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning även om inte plats eller teknik ändras.  

Avgift
En avgift debiteras för handläggning av anmälan. Det är en fast avgift som fastställts av kommunfullmäktige. Kostnaden för handläggning varierar beroende på vilken ansökan/anmälan som inkommer. Taxan går att läsa i sin helhet på Robertsfors kommuns hemsida under fliken miljö.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret/miljö
samhallsbyggnadskontoret@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa