Begäran om insats enligt lagen om stöd och service (LSS)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du bor i Robertsfors kommun och har någon funktionsnedsättning har du rätt att få hjälp och service i din vardag så att du kan leva ett så bra liv som möjligt.

Begäran kan du göra om det gäller dig själv eller om du är vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Efter att begäran har inkommit så kommer Robertsfors kommuns LSS-handläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av insatser.

För att man ska ha rätt till någon eller några av de insatser som finns i lagen måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen.

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort och  förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ska innebära ett omfattande behov av stöd och service.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Socialkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa