Ansöka om stöd och hjälp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen.

Vad händer efter ansökan?

Biståndshandläggaren träffar dig för att tillsammans gå igenom din situation. När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Vård vid livets slut och daglig hjälp är prioriterat. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Socialkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa