Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt fasta boende eller fritidshus inte ska nyttjas under en period eller säsong kan du ansöka om tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Ansökan får avse en tidsperiod upp till 3 år. Observera att ändrade förhållanden genast skall anmälas till kommunstyrelsen.

- Ansökan permanentboende.  Ansökan ska vara inskickad minst 6 veckor före avsedd uppehållsperiod och fastigheten kommer inte att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 8 månader. Fastigheten ska inte vara under uthyrning, renovering, nedmontering eller ha återvinningsbart materiel som skall transporteras till återvinningscentralen.

- Ansökan fritidsbostad. Ansökan ska vara inskickad senast 31 mars det år som du vill att ansökan ska gälla. Du kan välja att söka uppehåll för ett år. Fastigheten ska inte vara under uthyrning, renovering, nedmontering eller ha återvinningsbart materiel som skall transporteras till återvinningscentralen.

Tillfälligt uppehåll är personligt, beviljade undantag kan omprövas om fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter. Avgift enligt gällande renhållningstaxa kan debiteras.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa