Ansöka till Musikskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med årskurs 4 är alla elever välkomna till Robertsfors musikskola. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupper beroende på val av instrument och ålder. Musikskolan bedriver verksamhet i Bygdeå, Ånäset samt Robertsfors. Undervisningen utgår ifrån varje elevs enskilda förutsättningar och önskemål. Utöver ordinarie undervisning erbjuds eleverna även att med-verka vid olika konserttillfällen, ta del av workshops, gästföreläsare och andra musikprojekt under året.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa