Ansökan halltider

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om halltider i våra sporthallar: Robertsfors, Ånäset och Djäkneboda.

En sammanställning och förslag till fördelning gällande Jenningshallen och Tundalshallen görs av kommunen och diskuteras därefter i samråd med berörda föreningar på ett möte som sammankallas under juni månad. Gällande Djäknebodahallen och Ostkusthallen sker detta via telefon med berörda föreningar. Definitiv fördelning av halltider skickas ut senast slutet av juli. Respektive förening fördelar därefter beslutade tider internt och redovisning av detta ska vara kommunen till kommunen senast 1 sep.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Tillväxtkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa