Synpunkter gällande Äldreomsorgsstrategin

LÄS MER

I Robertsfors kommun pågår för närvarandet ett arbete med att ta fram en långsiktigt strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun. Det utarbetade förslaget går nu ut på remissrunda till ett urval av remissinstanser som har att yttra sig över innehållet i det liggande förslaget.

Remisstiden löper ut den 18 april då remissvaren ska vara inlämnade.

Om du som medborgare i Robertsfors kommun vill tycka till om förslaget och lämna dina synpunkter så är du välkommen att göra det under remisstiden genom denna e-tjänst. Robertsfors kommun tar tacksamt emot dina synpunkter.

Svar lämnas in anonymt.

Frågor om e-tjänsten

Socialkontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa