Göra en attefallsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du har fått startbesked!

En attefallsanmälan ska göras om du ska bygga:

  • En fristående byggnad som är max 30 kvadratmeter stor och max fyra meter totalhöjd.
  • En tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter stor och inte högre än den befintliga byggnadens höjd.
  • Max två stycken takkupor som inte påverkar den bärande konstruktionen på ditt hus.
  • Om ditt enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Undantag som gör att det istället för en attefallsanmälan krävs bygglov är om fastigheten eller området är av kulturhistoriskt värde. Bygglov krävs även om takkuporna är av ett större slag/om den totala mängden är fler än två stycken på fastigheten.

Läs mer om Attefall här.
 

Vill du veta mer

Boverket har tagit fram en film där de besvarar knepiga frågor om åtgärder som inte kräver bygglov. 

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa