Ansöka om skolskjuts vid val av annan skola eller vid växelvis boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan lämnas till skolan innan sommarlovet inför varje nytt läsår. Vid förändring under läsåret lämnas blanketten in snarast, dock senast två veckor innan förändring. För mer information angående regelverk, se kommunens hemsida samt kommunens skolskjutsregler (PDF).

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
kommun@robertsfors.se
0934-14000

Personuppgiftsansvarig

Robertsfors kommunstyrelse
dataskyddsombud@robertsfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa